% 5den daha fazla Si içeren özellikle döküm alüminyumların kaynağında kullanılır.